Официална позиция на „Профи Турс” ООД

По повод отменени туристически пътувания поради извънредното положение в България, въведената извънредна епидемична обстановка на територията на страната и обявени мерки и ограничения за пътуване извън страната, свързани с разпространението на COVID-19.

Актуална към 11.08.2020 Г.

Уважаеми клиенти, Уважаеми колеги,

Във връзка с разпространението и заплахата от COVID-19 сме свидетели на въвеждането на различни рестриктивни мерки в последния момент от страна на държавите, в които осъществяваме нашата дейност като туроператор. Това създава несигурност у клиентите за една спокойна и предсказуема почивка и невъзможност за предварително планиране на програмите от наша страна. Тази ситуация ни поставя в състояние да не можем да гарантираме изпълнението на програмите така, както са планирани и по тази причина сме принудени да отменим всички програми за организирани пътувания до Италия, Испания и Португалия, планирани за август, септември и октомври 2020г.

В тази връзка бихме искали да Ви предложим следните възможности:

1) Издаване на ваучер на стойност сумата, която сте заплатили, със срок на валидност до края на 2022 г. Ваучерът предлага широки възможности за ползване: може да се преотстъпва на други лица; да се ползва по всички други програми на Профи Турс; ако ползвате част от сумата, останалата част може да се ползва за бъдещо пътуване. Ако ваучерът не се ползва за срока, за който е издаден, сумата се възстановява..

Паричното вземане по издадения ваучер е застраховано в „ЗД ЕВРОИНС АД, със Застрахователна полица „Разни Финансови загуби", № 03400100000145 от 15.06.2020г. Застрахователното покритие се предоставя на ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА, които са ползватели на ваучер/и издаден/и на база отменени екскурзии и почивки на основание чл. 25 от от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) за периода 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г. с право на ползване на ваучерите до 31.12.2022 г. ЗАСТРАХОВАНО/И ЛИЦЕ/А по смисъла на застрахователната полица е всяко лице, потребител на туристическа услуга, което има валидно сключен Договор за предоставяне на туристическа услуга/пакет, наречен Договор/а със ЗАСТРАХОВАЩИЯ в качеството му на туроператор/организатор, което лице е ползвател на ваучер предоставен от ЗАСТРАХОВАЩИЯТ при условията на чл. 25 от ЗМДВИП, поради обективна невъзможност ЗАСТРАХОВАЩИЯТ/ТУРОПЕРАТОР да организира и осъществи в срока на Договора, планирано от Потребителя пътуване във връзка с обявено от Народното събрание на Република България извънредно положение.

2) Нова дата на пътуване през 2021г. по същата програма или друга програма на Профи турс. Актуалните цени и дати можете да намерите на нашия сайт или да консултирате с нашия екип.

Надяваме се, че с избора на ваучер или пакет заместител, освен че ще подкрепите нас, Вашите лоялни партньори, взаимно ще си спестим излишни спорове, неприятни моменти и допълнителни разходи, които бихме могли да инвестираме в незабравими преживявания за Ваши бъдещи пътувания.

3) Имайки предвид законовите норми, въведени поради разпространението на COVID-19 и променяни неколкократно, в случай на неприемане на възможностите за ваучер или пакет-заместител, предлагаме на клиентите да се възползват от възможностите на чл. 25 от ЗМДВИП, който с последната редакция, приета от НС на 30.07.2020 г. гласи:

Чл. 25. Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено до 31 декември 2020 г. поради разпространение на COVID-19, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяна на пътуването, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.

Oфисът на Профи Турс продължава да бъде отворен за клиенти при спазване на препоръките на НОЩ във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка.
В офиса ни се допускат едновременно до 3 клиенти. В тази връзка ви молим да посещавате офиса ни само след предварително уговорени с нашите служители час и дата, за да се избегне струпване на хора.

С най-добри пожелания:
Екипът на Профи турс

Намери оферта