Подкрепа по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020


„ПРОФИ ТУРС“ ООД е подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по:

  • Схема за подкрепа BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Стойността на отпусната помощ е 128 299.29 лева.
    В резултат от изпълнението на проекта беше осигурен оборотен капитал за дейности (заплати и осигуровки, материали и консумативи, външни услуги и други), необходими за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и се гарантира нашата стабилност и устойчивост, като запазихме и работни места.
  • Схема за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Стойността на отпусната помощ е 143 194.50 лева.
  • Схема за подкрепа BG16RFOP002-2.097 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Стойността на отпусната помощ е 150 000 лева.
  • Схема за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Стойността на отпусната помощ е 91 066.70 лева.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки – трета фаза

Бенефициент: Профи Турс ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 91 066.70 лв., от които 77 406.70 лв. европейско и 13 660.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 03.09.2021 г.

Край: 03.12.2021 г.

В резултат от изпълнението на проекта беше осигурен оборотен капитал за дейности (заплати и осигуровки, материали и консумативи, външни услуги и други), необходими за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и се гарантира нашата стабилност и устойчивост, като запазихме и работни места.


Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки – втора фаза

Бенефициент: Профи Турс ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.04.2021 г.

Край: 28.07.2021 г.

В резултат от изпълнението на проекта беше осигурен оборотен капитал за дейности (заплати и осигуровки, материали и консумативи, външни услуги и други), необходими за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и се гарантира нашата стабилност и устойчивост, като запазихме и работни места.


Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент: Профи Турс ООД

Обща стойност: 143 194,50 лв., от които 121 715,33 лв. европейско и 21 479,17 лв. национално съфинансиране.

Начало: 12.03.2021 г.
Край: 12.06.2021 г.

В резултат от изпълнението на проекта беше осигурен оборотен капитал за дейности (заплати и осигуровки, материали и консумативи, външни услуги и други), необходими за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и се гарантира нашата стабилност и устойчивост, като запазихме и работни места.Проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ПРОФИ ТУРС ООД

Договор №: BG16RFOP002-2.092-0636-C01

Обща стойност: 128 299.29 лв., от които 109 054.40лв. европейско и 19 244.89 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

В резултат от изпълнението на проекта беше осигурен оборотен капитал за дейности (заплати и осигуровки, материали и консумативи, външни услуги и други), необходими за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и се гарантира нашата стабилност и устойчивост, като запазихме и работни места.

Намери оферта